Disclaimer

De informatie die je op onze website en in onze elektronische nieuwsberichten vindt, heeft Groen Media met de grootste zorg samengesteld.

Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Groen Media aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan Groen Media geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Groen Media houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en elektronische nieuwsbrieven. De website en nieuwsberichten van Groen Media bevatten soms verwijzingen naar andere websites, die niet door Groen Media worden onderhouden.

Hoewel Groen Media uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Groen Media.

Groen Media garandeert niet dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Je kunt er van op aan dat Groen Media alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen.

Groen Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.