Inspirerende werkgever

GroenMedia is een uitdagende en inspirerende werkgever. We bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin het draait om respect, vertrouwen en openheid. We helpen ze met persoonlijke doelstellingen, loopbaanontwikkeling en opleidingsplannen.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers actuele kennis en vaardigheden bezitten en zich continu kunnen blijven ontwikkelen. We bieden gerichte opleidingen, niet alleen voor ICT-, technische en productiefuncties, maar ook voor commerciële en managementfuncties.
Daarnaast kunnen medewerkers hun vaardigheden op peil houden door middel van cursussen en seminars. We stimuleren uitwisseling van kennis door middel van overleg en coaching.

Arbeidsparticipatie

We bieden bij instroom van personeel gelijke kansen, evenredigheid en vertrouwelijkheid. We melden onze vacatures direct bij het CWI en nemen actief deel aan door hen georganiseerde banenmarkten. Daarnaast bieden we stage- en leerlingplaatsen aan en werken we voor diverse projecten samen met Sociale Werkplaats-organisaties.

Stageplaatsen/rondleidingen/gastlessen

We stellen ons bedrijf graag open voor leerlingen van diverse opleidingen. Groen Media is geregistreerd als BPV-bedrijf en tevens erkend leerbedrijf voor het Grafisch Opleidingscentrum in Veenendaal en het Grafisch Lyceum in Rotterdam. Belangrijk voor de wisselwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zo houden we aansluiting bij de laatste ontwikkelingen van het onderwijs. En vice versa.
Daarnaast ontvangen wij regelmatig scholen voor rondleidingen, presentaties en workshops en geven praktijkgerichte gastlessen op locatie.

Sponsoring

Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de steun aan maatschappelijk, kunst- en cultuurorganisaties zoals Stichting Plons, De Doelen, het Luxor Theater en Kunsthal Rotterdam. We zetten onze expertise en productiecapaciteit in om met deze culturele en sportieve organisaties samen te werken. Daarnaast ondersteunt MediaCenter Rotterdam Topsport: het instituut waarmee Rotterdam samen met sponsoren aan topsporters de ruimte geeft om in hun sportdiscipline tot de wereldtop te gaan behoren. Het begrip sponsoring is breder dan slechts in financiële zin, we maken wederzijds gebruik van elkaars netwerk!

People Planet Profit

Duurzaam Ondernemen is voor ons een bewuste keuze. We hebben met behulp van de Milieubarometer van Stimular onze CO²-footprint bepaald en hebben inmiddels een volledig CO²-neutrale productie gerealiseerd. Parallel hieraan adviseren we klanten hoe ze hun communicatieproces volledig CO²-neutraal kunnen inrichten en werken een plan voor Groen Communiceren met ze uit.